Zaloguj się

Witaj na stronie informacyjnej e-usługi Polona w chmurze dla bibliotekO e-usłudze Polona dla bibliotek

Dzięki uruchomieniu e-usługi „Polona w chmurze dla bibliotek” zasoby polskich bibliotek w postaci cyfrowej będą mogły być profesjonalnie archiwizowane w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej i udostępniane w bibliotece cyfrowej Polona. Usługa umożliwia przekazywanie do centralnego repozytorium cyfrowego zarówno obiektów digitalizowanych, jak i będących w posiadaniu bibliotek plików przechowywanych na nośnikach fizycznych o niskiej trwałości lub publikacji, których pierwotną wersją była wersja elektroniczna (born digital).

Adresatem usługi są biblioteki publiczne, szczególnie w mniejszych miejscowościach, które gromadzą i przechowują publikacje, archiwalia i obiekty muzealne stanowiące świadectwo historii i dziedzictwa kulturowego regionu, i których budżety nie pozwalają na prowadzenie własnych bibliotek cyfrowych.

Odbiorcami usługi są również inne typy bibliotek wytwarzających lub gromadzących publikacje elektroniczne, które chcą zracjonalizować wydatkowanie środków na tworzenie bibliotek cyfrowych.

W bibliotece cyfrowej Polona każda biblioteka może bezpłatnie tworzyć i udostępniać własne kolekcje cyfrowe. Ponadto ma możliwość samodzielnego zarządzania swoimi zasobami cyfrowymi i metadanymi.

Polona dla bibliotek to:

  • tworzenie i udostępnianie własnych kolekcji cyfrowych z zachowaniem tożsamości;
  • zwiększenie widoczności zasobów cyfrowych w Internecie;
  • długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych bez ponoszenia kosztów na infrastrukturę;
  • zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego;
  • obniżenie kosztów digitalizacji.

Jak mogę przystąpić do usługi?

Do usługi może zgłosić się dowolna biblioteka prowadząca swoją działalność na terenie Polski. Aby przystąpić do usługi należy wysłać na adres Biblioteki Narodowej wydrukowane, wypełnione i podpisane Oświadczenie (pobierz).

UWAGA: Dostępny jest formularz online, na którym można wprowadzić wymagane informacje i wygenerować gotowy do podpisania dokument. Zachęcamy do skorzystania. Przejdź do formularza.

Dodatkowe informacje:

  1. Regulamin usługi Polona w chmurze dla bibliotek
  2. Skrócona instrukcja wprowadzania danych do systemu Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej przez instytucje kultury
  3. Warunki przekazywania obiektów cyfrowych do Biblioteki Narodowej
  4. Polityka prywatnościomnis info